Drodzy Rodzice!

 

W dniu 01.09.2020 r. (wtorek) rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

Organizacja pracy Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach uwzględnia  w dalszym

ciągu  „Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii

COVID-19” oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora

Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r., Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji

Narodowej.

 

W salach zajęć może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

Do szatni przedszkola wchodzą rodzice z dziećmi rozpoczynającymi po raz

pierwszy edukację w naszym przedszkolu. Zachowują reżim sanitarny (wymagana

maseczka rodzica, dezynfekcja rąk, zachowanie stosownej odległości w szatni).

Do szatni może wejść jednocześnie 5 rodziców wraz z dziećmi, by sprawnie

obsłużyć i przeprowadzić dzieci do sali zajęć.

Rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku ubiegłym przekazują

dziecko personelowi placówki w wejściu do budynku.

Podobne zasady obowiązują podczas odbierania dzieci z przedszkola.

 

Rodzic jednorazowo dostarcza do wychowawcy oddziału następujące dokumenty:

1) oświadczenie rodzica – zał. nr 1 do Procedury bezpieczeństwa…

2) deklarację rodzica – zał. nr 2 do Procedury bezpieczeństwa…

oraz w każdy poniedziałek „Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego” –

zał. nr 2a do Procedury bezpieczeństwa…

Szczegółowe informacje przekazane zostaną na zebraniach oddziałowych

w dniu 7 września 2020 r. (poniedziałek) w godz.

oddział I – godz.16.00 sala nr 2

oddział II – godz.16.30 sala nr 1

oddział III – godz.17.00. sala nr 4

W zebraniach weźmie udział dyrektor przedszkola.

 

W załączeniu:

Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w MP 2 w zw. z COVID-19 wersja akt.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca

2020 r.

Wytyczne żłobki prezdszkola III aktualizacja-02.07.2020 r.