Już niedługo wakacje, czas odpoczynku,  zabaw  oraz podróży w różne ciekawe miejsca. Dzieci z przedszkola podczas pogadanki z przedstawicielami Straży Miejskiej w Puławach miały okazję przypomnieć i utrwalić wiadomości na temat bezpieczeństwa. Wszyscy uważnie słuchali opowiadania o niebezpieczeństwach wynikających z nieprzestrzegania zakazów np. w czasie podróży, podczas kąpieli, w kontaktach z nieznajomymi osobami oraz zwierzętami itp. Zdobyta wiedza na pewno pozwoli bezpiecznie spędzić wolny czas.