Dobiega końca rok szkolny. Dziękujemy za Waszą pracę, trud i zaangażowanie.

Wiele zadań zaplanowanych na bieżący rok szkolny nie została zrealizowana.

Część pracy dydaktyczno – wychowawczej spoczęła na Rodzicach. W warunkach

kształcenia na odległość ogromne znaczenie ma dobra organizacja pracy zarówno

nauczyciela, jak i rodzica. W trosce o edukację naszych dzieci ważna jest wymiana

uwag, spostrzeżeń, informacje zwrotne płynące z obu stron.

 

Raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie życząc słonecznych, bezpiecznych,

udanych wakacji. Najstarszym przedszkolakom życzymy sukcesów na dalszych

edukacyjnych ścieżkach, a Rodzicom i Opiekunom satysfakcji z pociech i poczucia

dobrze spełnionego obowiązku.

Do zobaczenia we wrześniu!

Dyrektor, Kadra Pedagogiczna

oraz Pracownicy Administracji  i Obsługi

Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach.