Dzieci z najstarszego oddziału chętnie biorą udział w treningu na „ORLIKU” W SP4.
Animator zaprasza od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 na zajęcia sportowe dla dzieci.