PLAN PRACY NA TYDZIEŃ 1 – 5.05.20

JĘZYK ANGIELSKI – ODDZIAŁ 1

 

 

Daty zajęć według planu Treść zajęć
2 i 4.06 Jedzenie

1. https://www.youtube.com/watch?v=BilStuLzW6s

Zgadywanka – dzieci oglądają film i zgadują, jaka rzecz do jedzenia ukryta jest na obrazku, który pokazywany jest po kawałku; jednocześnie słuchają piosenki, w której powtarzają się słowa:

What is? (Co to jest?)

I don’t know. (Nie miem)

Hey, let’s go. (No dalej / spróbuj)

Please, show me. (Pokaż mi, proszę)

Are you ready? (Jesteś gotowy?)

One, two three. (Raz, dwa, trzy)

A następnie pojawiają się odpowiedzi: It’a pizza, hamburger, salad.

Dzieci zgadują, jaka potrawa ukrywa się na obrazku i powtarzają nazwy potraw po angielsku. Mogą też powtarzać pytania, jeśli obejrzą film kilka razy.

2. W drugiej części filmu bohaterowie robią pizzę – dzieci mogą obejrzeć i poznać nowe słowa – składniki pizzy (tomatoes – pomidor, mashrooms – grzyby/pieczarki, cheese – ser, yummy – pycha). Dzieci powtarzają nazwy tych potraw.

3. W trzeciej części filmu bohater idzie do restauracji – kelner powtarza pytanie Do you want …? i proponuje różne potrawy, ale bohater nic nie chce i odpowiada No, I don’t. W trakcie dialogu pojawiają się dodatkowe nazwy potraw ilustrowane obrazkami. W końcu kelner pyta What do you want? (Czego chcesz?), a bohater odpowiada: Nothing. I’m not hungry. (Nic, nie jestem głodny).

Joanna Spoz