Drodzy Rodzice!

Dobiega końca rok szkolny 2019/2020.

Z uwagi na stan pandemii COVID-19 i podwyższony reżim sanitarny w placówkach

oświatowych, funkcjonowanie przedszkola z dniem 16 marca 2019 roku zostało

ograniczone. W warunkach kształcenia na odległość znaczna część

odpowiedzialności za edukację dzieci spoczęła na Państwu Rodzicach. Nie

wszystkie działania zaplanowane na rok 2019/2020 zostały zrealizowane.

 

Dziękujemy za podejmowane dotychczas inicjatywy na rzecz przedszkola i rozwoju

naszych wychowanków. Dziękujemy za włożony wkład pracy, zaangażowanie,

przesyłane za pośrednictwem różnych komunikatorów materiały potwierdzające

efekty pracy z dziećmi.

Nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, iż pełny rozwój  społeczny, emocjonalny,

fizyczny i poznawczy dzieci w pełni realizowany jest w warunkach, gdy środowisko

wychowawcze dziecka tworzy zarówno dom, jak i placówka przedszkolna. Bardzo

dziękujemy Państwu za całoroczną współpracę. Pożegnanie najstarszych

przedszkolaków odbędzie się w ostatnich dniach czerwca w ustalonych pomiędzy

Rodzicami i wychowawcami warunkach i terminach. Z pozostałymi wychowankami

spotkamy się w nowym miejmy nadzieję bardziej stabilnym dla edukacji czasie.

 

Wszystkim – Dzieciom, Rodzicom, Rodzinom życzymy bezpiecznego i udanego

letniego wypoczynku.

 

Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach