Drodzy Rodzice!

Decyzją ministra edukacji narodowej z dnia 24.04.2020r. placówka

prowadzi kształcenie na odległość do dnia 24 maja 2020 r.

O ewentualnych innych formach pracy przedszkola oraz

uprawnieniach do zasiłku opiekuńczego ministerstwo

poinformuje w najbliższych dniach.

 

Sobczyńska Alina

Dyrektor przedszkola