Programy

ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH DO REALIZACJI  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

PROGRAM PODSTAWOWY

TYTUŁ PROGRAMU/ AUTOR                  NUMER DOPUSZCZENIA ODDZIAŁY   REALIZUJĄCE PROGRAM
„Nasze Przedszkole”- Program edukacji przedszkolnej

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska, MAC Edukacja

1- WP-18/19

 

I – III

 Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe” wyd. Pearson Central Europe

2 – WP – 18/19

I – III
 

PROGRAMY ROZSZERZAJĄCE

TYTUŁ PROGRAMU/ AUTOR                  NUMER DOPUSZCZENIA ODDZIAŁY   REALIZUJĄCE    PROGRAM
„Czyste powietrze wokół nas”- program przedszkolnej edukacji antynikotynowej.

3- WP- 18/19

 

II, III

Program nauczania religii rzymsko – katolickiej w przedszkolach i szkołach.

4- WP – 18/19

II, III

 

PROGRAMY WŁASNE

TYTUŁ PROGRAMU/ AUTOR                NUMER DOPUSZCZENIA ODDZIAŁY  REALIZUJĄCE PROGRAM
„Muzyczny świat wita was”

Gabriela Pioterczak

5- WP- 18/19

 

I – III

„Moja mała Ojczyzna”

Anna Kotkiewicz

6- WP- 18/19

 

I – III

„Ciekawy przedszkolak”. Program stymulowania

aktywności poznawczej i rozwoju kompetencji

poznawczych poprzez zabawy badawcze. 

7 – WP – 18/19

II, III 
„Angielski na wesoło”

Program wspomagający nauczanie języka

angielskiego w grupie dzieci czteroletnich i

pięcioletnich.

Anna Kotkiewicz

8 – WP – 18/19

III
„Pierwsze kroki w przedszkolu”

Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Joanna Ruchniewicz

9 – WP – 18/19

I, II
„Kochamy przyrodę”

Program edukacji przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym: 4, 5, 6 – latków.

Mirosława Matras

10 – WP – 18/19

I – III