Zajęcia dodatkowe

Zajęcia wspierające naukę języka angielskiego odbywają się w oddziale III „Gumisie” w ramach realizacji podstawy programowej.

Zajęcia z p. Małgorzatą Klinkosch z Młodziezowego Domu Kultury odbywają się w oddziale III Gumisie.

Czwartek: 12.45 – 13.15

Zajęcia prowadzone są przez panią Karinę Falkiewicz. Praca z dziećmi odbywa się w poszczególnych grupach terapeutycznych.

Czwartek – godz.12.00 – 14.00

Porad i konsultacji specjaliści udzielają po uzgodnieniu z rodzicami dzieci w czasie dodatkowym.

Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Kruk. Praca odbywa się w poszczególnych grupach terapeutycznych.

Piątek, godz. 9.00 – 10.30

Porad i konsultacji specjaliści udzielają po uzgodnieniu z rodzicami dzieci w czasie dodatkowym.

Nasze przedszkole, realizując zadania wynikające z Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego organizuje zajęcia z zakresu:

  • Mowy i myślenia,
  • Koncentracji uwagi, pamięci,
  • Edukacji matematycznej i przyrodniczej,
  • Umuzykalniające,
  • Plastyczne i konstrukcyjne,
  • Ruchowe,
  • Języka angielskiego

Zajęcia te odbywają się we wszystkich grupach z uwzględnieniem wieku dzieci, ich potrzeb i zainteresowań.

Prowadzący: Sławomir Sochacki  – Studio Młodych Talentów Artist

Zajęcia rytmiczne odbywają się we wszystkich grupach w każdy poniedziałek. Przy akompaniamencie pianina dzieci uczą się piosenek i tańców. Nabywają umiejętności poczucia rytmu, kontroli nad własnym ciałem oraz estetycznego poruszania się. Poznają także podstawowe pojęcia muzyczne, rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną. Zajęcia rytmiki prowadzone w naszym przedszkolu sprzyjają ćwiczeniu koncentracji uwagi, pamięci słuchowej i wyobraźni.

Poniedziałek:

9.00 – 9.30    Oddział III „Gumisie”

9.30 – 9.50    Oddział II „Elfiki”

9.50 – 10.05  Oddział I „Misie”

Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora Olimpijskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier odbywają się w środy:

Oddział I – od stycznia 2019 r.           – środa 11.30 – 11.45

Oddział II – od października 2018 r.   – środa 13.30 – 14.00

Oddział III – od października 2018 r.  – środa 13.00 – 13.30

Katechezę prowadzi katecheta – p. Paulina Grzesiak. Zajęcia odbywają się:

Wtorek

Oddział II (4-latki) – godz.14.45 – 15.15

Oddział III – godz. 14.15 – 14.45

Czwartek

Oddział II (4-latki)- godz.14.30 – 15.00

Oddział III – godz. 14.00 – 14.30