Procedury bezpieczeństwa w zw. z Covid-19

dziewczynka w maseczce.jpg

Drodzy Rodzice!

W dniu 01.09.2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Organizacja pracy Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach uwzględnia  w dalszym ciągu  „Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19” oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r., Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej. 

W salach zajęć może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Do szatni przedszkola wchodzą rodzice z dziećmi z zachowaniem reżimu sanitarnego (wymagana maseczka rodzica, dezynfekcja rąk, zachowanie stosownej odległości w szatni). Do szatni może wejść jednocześnie 5 rodziców wraz z dziećmi, rodzice nie wchodzą dalej, dzieci są przeprowadzane do sali zajęć przez personel przedszkola.

Rodzic w każdy poniedziałek dostarcza do wychowawcy oddziału „Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego”.

W załączeniu:

Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.