Świat wokół nas - doświadczenia i eksperymenty

Doświadczenia i eksperymenty (4).jpg

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu między przedszkolnego zorganizowanego przez nasze przedszkole.

 

W kwietniu nasze przedszkole zorganizowało konkurs pt. "Świat wokół nas - doświadczenia i eksperymenty". 

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy dzieci, nauczycielki oraz rodziców z puławskich przedszkoli.

Celem konkursu było m.in. rozbudzenie u dzieci zainteresowań światem przyrody, nauki i techniki, poznanie

zjawisk przyrodniczo - fizycznych poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń, eksperymentów i zabaw

badawczych, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania i

obserwowania. 

Zadaniem uczestników konkursu - dziecka i rodzica lub dziecka i nauczyciela było przygotowanie

eksperymentu, doświadczenia, czy też zabawy  badawczej z łatwo dostępnych substancji i środków. Relację z

przeprowadzonych działań w formie filmu lub prezentacji przesłano do organizatorów.

 

W konkursie wzięło udział dziewięć puławskich przedszkoli, które nadesłały relacje z przeprowadzonych

eksperymentów. Przedszkolaki wraz z nauczycielkami, a w niektórych przypadkach rodzicami przeprowadziły

szereg ciekawych działań, które pomogły zrozumieć nam niektóre zjawiska fizyczne i chemiczne:

 

1. Miejskie Przedszkole nr 2 - "Nurek Kartezjusza" w wykonaniu Grzegorza Kisielewskiego,

2. Miejskie Przedszkole nr 3 - "Wędrująca woda" w wykonaniu Natalii Jasiak,

3. Miejskie Przedszkole nr 7 - "Zegar jodowy" w wykonaniu Aleksandra Olendra,

4. Miejskie Przedszkole nr 8 - "Eksperyment z balonami" wykonała Iga Dryk,

5. Miejskie Przedszkole nr 10 - "Tańczące kuleczki" - wykonała Maja Freliga,

6. Miejskie Przedszkole nr 14 - "Ciecz nieniutonowska - ciecz czy ciało stałe?"  w wykonaniu Fabiana Kosika,

7. Miejskie Przedszkole nr 16 - "Jak nadmuchać balon bez wysiłku? - wykonał Albert Grobel,

8. Miejskie Przedszkole nr 18 - "Pasta do zębów dla słonia" - wykonała Amelia Skwarek,

9. Publiczne Przedszkole Integracyjne -  "Eksperyment z balonami" w wykonaniu Huberta Szymańskiego.

 

Dzięki wykonanym zabawom badawczym przedszkolaki poznały i przybliżyły innym dzieciom bogactwo zjawisk

zachodzących obok nas w życiu codziennym. Mamy nadzieję, że zabawy, w czasie których dzieci wykonywały

proste doświadczenia, dostarczyły im niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem

właściwości rzeczy i zjawisk, a taka forma pracy uatrakcyjniła proces dydaktyczno – wychowawczy oraz

pobudziła dzieci do twórczego działania i myślenia.

Organizatorzy konkursu postanowili docenić wysiłek wszystkich uczestników i nagrodzić ich za pracę, którą

wykonali. Przedszkolaki otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, nauczycielki oraz uczestniczący rodzice

otrzymają podziękowanie za przygotowanie dzieci do udziału w konkursie.  

Gratulujemy!

Wkrótce zaprosimy Państwa do obejrzenia fotorelacji z konkursu.

Powrót na początek strony