Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję zbierania zniczy. Wszystkie zebrane lampki zostały przekazane p. Zbigniewowi Kiełbowi, organizatorowi zbiórki. Znicze zapłonęły na uprzątniętych grobach osób zasłużonych oraz zapomnianych nagrobkach cmentarza we Włostowicach.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.