Przedszkole, zaraz po domu rodzinnym, jest jednym z ważniejszych środowisk, gdzie dziecko zaczyna nabywać umiejętności pracy zespołowej. Dzieje się to poprzez zabawę oraz nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. Czas spędzony na zabawie bądź nauce w towarzystwie rówieśników sprzyja uspołecznieniu, a wspólnie spędzane chwile wymagają od dziecka kooperacji. Praca w grupach wpływa na dzieci niezwykle pozytywnie, gdyż oprócz zdobywania wiedzy, maluchy uczą się tolerancji, życzliwości, szacunku wobec drugiej osoby, wzmacniają między sobą więzi. Współdziałanie w grupie sprzyja nabywaniu umiejętności komunikowania się.

Dzieci uczą się stosunków międzyludzkich. Powoli zaczynają rozumieć, że płacz czy krzyk nie rozwiążą napotykanych problemów – wręcz przeciwnie – spowodują uczucie złości, a w konsekwencji frustrację. Nauczyciel, kierując procesem nauczania, wdraża wychowankom sposoby rozstrzygania sporów zaistniałych podczas pracy w zespole. Dziecko, łagodząc z pomocą nauczyciela określony konflikt, uczy się rozmawiać.

Ponadto podczas pracy grupowej uczymy się przestrzegać określonych reguł. A to niestety nie jest proste w świecie małych indywidualistów. Wspólne zabawy integracyjne, ruchowe, taneczne, plastyczne i inne działania edukacyjne w przedszkolu wspierają nie tylko indywidualny rozwój przedszkolaka, ale uczą współdziałania i współpracy.