Puławy, 18.05.2020 r.

Miejskie Przedszkole nr 2

Propozycja zadań z religii w dniach 18-22.05.2020

Oddział III

 

  1. Uwielbiamy Pana Jezusa w Chlebie eucharystycznym
  • Wierszyk:

To dzień, gdy samochody

z boku przystają wszędzie,

gdyż środkiem ulicy Pan Jezus

idzie w monstrancji złocistej.

Dziewczynki sypią kwiaty,

a wierni procesją wspaniałą

głoszą, jak bardzo ważne

jest dla nich – Boże Ciało!

  • Obrazek prezentujący dzieci. (zał.1)

Powiedz, kogo dzieci adorują? Jaką mają postawę? Gdzie można adorować Pana Jezusa?

  • Polecam puzzle:

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/171602-przypowie%C5%9B%C4%87-o-jezusie

2. Żyjemy zgodnie ze słowami Pana Jezusa

  • Przykazanie miłości:                 „Będziesz miłował Pana Boga,

z całego serca swego,

z całej duszy swojej

i ze wszystkich sił swoich.

A bliźniego swego jak siebie samego”

  • Wprowadzenie: Pan Jezus  pozostawił nam swoje słowa, abyśmy według nich żyli i mogli osiągnąć życie wieczne. (zał.3)

  • Piosenka: „Nowe przykazanie”https://www.youtube.com/watch?v=yJCoyxv4dh4
  • Zadanie: Zaznacz ślad prowadzący od dzieci do czynności, których wykonanie pozwoli im żyć zgodnie ze słowami Pana Jezusa. (zał.4)

Paulina Grzesiak