W dniu 3 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się międzyprzedszkolny konkurs przyrodniczy „Świat wokół nas”  – doświadczenia i eksperymenty. To już druga edycja konkursu, którego celem jest przede wszystkim rozbudzenie w dzieciach zainteresowania otaczającym światem oraz kształtowanie samodzielnego dochodzenia do wiedzy wychowanków.

W konkursie wzięły udział dwuosobowe reprezentacje dzieci z miejskich placówek przedszkolnych. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała prowadząca konkurs p. Mirosława Matras oraz jej pomocnicy: dzieci z oddziału starszaków:  Nina Kobus oraz  Michalina Zabiegła.

Pracę dzieci oceniała komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych na czele z p. Anną Maj – kierownikiem wydziału, dyrektorzy puławskich przedszkoli oraz reprezentanci Rady Rodziców przedszkola.

O tym , że świat jest pełen barw nie trzeba było nikogo przekonywać. Dzieci z dużym zaangażowaniem i dziecięcą ciekawością świata doświadczały i eksperymentowały. Tęcza z cukierków, chemiczne jojo, tęczowy eksperyment, magiczna woda to przykłady tylko niektórych doświadczeń, z którymi zmagali się uczestnicy konkursu. Niejednokrotnie jury konkursu zaskoczone było trafnymi wnioskami dzieci.

Inscenizacja „Rzepki” J. Tuwima,  śpiew hymnu przedszkola pt. „Drzewo” wzbogaciły zmagania konkursowe.

Dzieci otrzymały zasłużone nagrody za zajęte kolejno 1, 2 i 3. miejsca. Wszyscy stanęli na podium. Nagrody ufundowali: Urząd Miasta Puławy, MPWiK Puławy, Carrefour Puławy, Rada Rodziców przedszkola.

Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny o tematyce poświęconej naszemu miastu „Puławy na sportowo”. Prace uczestników przedstawiają ciekawe pomysły przedszkolaków na spędzenie wolnego czasu. Zapraszamy do obejrzenia wystawy.