Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r.(Dz.U. z 2020 r., poz.492) zmieniającym rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r.(Dz..U. z 2020 r., poz.410) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

okres zawieszenia zajęć zostaje wydłużony do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Placówka pozostaje więc  zamknięta (w rozumieniu  art.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi …..), co ponownie uprawnia Państwa do zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.493)

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele prowadzą kształcenie na odległość.

Materiały edukacyjne przekazywane są w zakładkach dla poszczególnych oddziałów.

W dalszym ciągu zachęcam Państwa Rodziców do korzystania z  propozycji nauczycieli oraz  dzielenia się spostrzeżeniami za pośrednictwem dostępnych i uzgodnionych wcześniej komunikatorów.

Ciągłość funkcjonowania placówki zapewnia dyrektor  oraz pracownicy administracji i obsługi w godzinach 9.00 – 13.00 według ustalonego harmonogramu.

Kontakt z placówką:

tel. 81 458 63 60 (dyrektor) lub 81 458 63 61(referent)

e-mail: mp2@um.pulawy.pl

 

Z wiosennym pozdrowieniem dla Dzieci, Rodziców i Państwa Rodzin,

Sobczyńska Alina

Dyrektor przedszkola

wraz z Gronem Pedagogicznym