W najmłodszej grupie odbyły się zajęcia, które wywołały wśród najmłodszych duże zainteresowanie oraz wywołały wiele emocji. Dbając o wszechstronny rozwój dzieci, a przede wszystkim o rozwijanie samodzielnej aktywności poznawczej, dzieci miały okazję bawić się kolorami. Z wykorzystaniem barwników spożywczych tworzyły barwy podstawowe i pochodne. Pracując w parach podczas zabawy sensorycznej z wykorzystaniem woreczków- „Kolory łączcie się” mogły wielozmysłowo doświadczać  i poznawać świat barw oraz  rozwijać kompetencje emocjonalno- społeczne. Wiele radości wywołała zabawa „Słońce i deszcz” podczas, której nawet Pan Tomek znalazł schronienie pod dużym parasolem. Wszyscy świetnie się bawili i aktywnie uczestniczyli w organizowanych zabawach.