Dyżur wakacyjny 2022

Dyżur wakacyjny.jpg

Szanowni Państwo

W okresie lipiec-sierpień 2022 r. miejskie przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Puławach będą pełniły dyżur wakacyjny według załączonego poniżej harmonogramu.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. Przerwy w działalności przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

Nasze przedszkole dyżuruje w tym roku w miesiącu sierpniu.

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień w formie papierowej. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w terminie do 31 maja 2022 r. w  przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać. 

W załączeniu przekazujemy:
1. Harmonogram dyżurów  

2. Formularz zgłoszenia dziecka na dyżur.