Ciekawi Świata – kulturowa podróż po globie

Wielki Turniej Wiedzy Bajkowej.jpg

Innowacja pedagogiczna w oddziale III

Dzieci z oddziału Pszczółki realizują innowację pedagogiczną pt. „ Ciekawi Świata – kulturowa podróż po globie”. Daje ona możliwość zdobywania podstawowej wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień kulturowych z 6 kontynentów (Azja, Afryka, Ameryka Północna, Południowa, Europa, Australia). Za cel nadrzędny przyjmuje się przybliżenie dzieciom informacji o różnorodnych kulturach i tradycjach. Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przekonań, sposobu zachowania i wierzeń, które w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii, stykają się ze sobą, niejednokrotnie przeplatając się i tworząc nowe formy.

Program jest ukierunkowany na zwiększanie zainteresowania podróżami, motywowanie do nauki języków obcych oraz wzrost poziomu tolerancji dla tego co dotychczas było dla dzieci obce i nieznane. Realizacja poszczególnych zadań umożliwi dzieciom na szersze spojrzenie na aspekty związane z tradycją, kulturą i przynależnością.

Przeprowadzona innowacja przyczyni się do zwiększenia pewności siebie uczniów, akceptacji swoich mocnych i słabych stron oraz dostrzegania każdego człowieka jako wyjątkowej jednostki zasługującej na szacunek.

Wyprawa do Afryki

Przedszkolaki wybrały się na wyprawę do Afryki. Poznały podstawowe wiadomości dotyczące kultury i zwyczajów mieszkańców Czarnego Lądu. Dzieci dowiedziały się także, jakie zwierzęta mieszkają na kontynencie afrykańskim. Odwiedziły pustynię, sawannę i dżunglę, a gorące afrykańskie rytmy zachęciły jedo wspólnej zabawy.

Powrót na początek strony