Doświadczenia i eksperymenty - konkurs między przedszkolny

2.jpg

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w naszym przedszkolu odbył się miedzy przedszkolny konkurs

„Świat wokół nas – doświadczenia i eksperymenty” (III edycja).

Celem konkursu było rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań  światem przyrody, rozwijanie samodzielnej aktywności poznawczej oraz doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

Tematem przewodnim był „Las i jego mieszkańcy”.

W konkursie wzięły udział 2-osobowe delegacje dzieci ze wszystkich przedszkoli. Uczestnicy konkursu pod opieką swoich wychowawców wykonali zaplanowane przez organizatorów zadania.

W I części konkursu dzieci mogły przekonać się, że LAS jest pełen barw. Wykonały doświadczenia i eksperymenty, które to potwierdziły. Plansze pomocnicze pozwoliły utrwalić warstwy lasu.

Doświadczenie zaprezentowane przez nauczyciela przypomniało dzieciom o tym, jak krąży woda w przyrodzie. Uważnie przyglądały się jego efektom i dawały poprawne odpowiedzi.

Za zadania podstawowe i poprawne wnioskowanie Jury konkursu złożone z dyrektorów placówek przedszkolnych, pod okiem p. kierownik Wydziału Edukacji i Sportu przyznawało uczestnikom zielone i czerwone punkty.

Bacznie pracy dzieci przyglądała się Przewodnicząca Rady Rodziców przedszkola.

Bez większych trudności dzieci wypełniły przygotowane sylwety zwierząt materiałem przyrodniczym i odgadły ich nazwy. Potrafiły także rozpoznać odgłosy leśnych zwierząt. Wiedzą, jak nazywamy ich domy: nora, jama, gawra, dziupla, gniazdo.

W kolejnej części konkursu jego uczestnicy utwierdzili się w przekonaniu, że  LAS należy chronić.

Leśne drzewo w różnych porach roku, segregowanie materiału przyrodniczego w sensorycznej zabawie, odgadywanie nazw roślin chronionych to zadania trzeciej części konkursu.

Piosenki w wykonaniu dzieci z oddziału 5-latków „Ziemia – zielona wyspa”, „Przyszła wiosna”, „Hymn przedszkola – „Drzewo”, zabawa integracyjna uatrakcyjniły konkursowe zmagania drużyn.

Wszystkie dzieci wykazały się szeroką wiedzą i zasłużyły na nagrody i dyplomy.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Sponsorem nagród był Urząd Miasta Puławy oraz Carrefour w Puławach.

 

Powrót na początek strony