Poczytaj mi mamo, tato - konkurs czytelniczo - plastyczny

Poczytaj mi mamo, tato.jpg

Zapraszamy dzieci i rodziców z naszego przedszkola do udziału w konkursie realizowanym w ramach: PROGRAM WIELOLETNI „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025” – PRIORYTET 3

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców z naszego przedszkola do udziału w konkursie czytelniczo - plastyczny. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci i rodziców z naszego przedszkola.

Zasady uczestnictwa: 

- rodzic czyta dziecku wybraną książkę, utwór literacki z zakresu literatury dla dzieci w wieku przedszkolnym;

- dziecko wykonuje pracę plastyczną będącą ilustracją wcześniej przeczytanej pozycji literackiej;

- prace mogą być wykonane dowolną techniką (kredki, farby, papier kolorowy, mazaki), format A4;

- prace do konkursu zgłaszają rodzice;

- warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do dnia  10 czerwca 2022 r. do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Puławach,

- przyniesione prace będą zaprezentowane na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Puławach oraz wyeksponowane na wystawie poświęconej konkursowi w naszej placówce.

 

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy oraz upominki. 

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa, którą należy dołączyć do pracy - w załączniku.

Zapraszamy do udziału!

Powrót na początek strony