Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024

Graduation.jpg

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach informuje, iż rozpoczynają się zapisy dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Zapisy przebiegać będą w dwóch etapach

Etap I

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu w dniach od 22 lutego do 28 lutego 2023 r.

Składanie deklaracji online

Prosimy Rodziców wyrażających chęć kontynuowania edukacji swojego dziecka w naszym przedszkolu o wypełnienie w systemie informatycznym Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Deklarację wygenerowaną w systemie należy wydrukować i złożyć w kancelarii przedszkola do dnia 28 lutego 2023 r. 

nabór elektroniczny

Składanie deklaracji w wersji papierowej

Deklarację można również pobrać w wersji papierowej u wychowawców lub intendenta w przedszkolu lub wydrukować po uprzednim pobraniu - link poniżej.

Od dnia 1 marca 2023 r. deklaracje nie będą aktywne w systemie.

deklaracja do druku

Etap II 

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do wybranego przedszkola składają wniosek o przyjęcie do przedszkola w dniach od 1 marca do 27 marca 2023 r

Składanie wniosków online

Rodzice wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

nabór elektroniczny - link

oświadczenie - kryteria lokalne

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

oświadczenie woli zapisu

 

Składanie wniosku w wersji papierowej

Rodzice pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w placówce pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez niego osoba. Link do systemu informatycznego pojawi się poniżej, gdy system zostanie uruchomiony.

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach na rok szkolny 2023-2024 będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 wniosek do druku

 

 

Powrót na początek strony